+370 41 540601

Vadybos politika

Kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos-sveikatos sistemų politika

UAB „Šiaulių plentas“ vadybos sistema yra priemonė siekti kuo geresnių rezultatų, tenkinant užsakovo ir normatyvinių dokumentų reikalavimus. Aplinkos apsaugos sistema padeda gerinti aplinkos apsaugos veiksmingumą, kurti švarią ir saugią aplinką šiandienos ir ateities kartoms.

UAB „Šiaulių plentas“ įsipareigoja:
– atitikti keliamus kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos-sveikatos vadybos sistemų reikalavimus pagal LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 ir OHSAS 18000 standartus.
– prižiūrėti ir nuolat gerinti įmonės vadybos sistemas.

UAB „Šiaulių plentas“ siekia ir toliau būti viena iš geriausių susisiekimo komunikacijų (automobilių kelių, gatvių, geležinkelių ir kt. statinių) tiesimo įmonių Lietuvoje. Šiam tikslui pasiekti kasmet suformuojami tikslai kokybės parametrams, aplinkosaugos būklei ir darbuotojų saugos/sveikatos būklei gerinti.

UAB ‚,Šiaulių plentas“ darbuotojų saugos ir sveikatos sistemoje yra išsikėlęs tikslą – užtikrinti saugų darbą, užtikrinti žmonių sveikatą ir ilgam išsaugoti žmonių darbingumą gamybos procese. Įmonės darbuotojai turi uždavinį aktyviai tarpusavyje bendradarbiauti gerinant darbo aplinką.